Huisregels

Hierbij enkele huisregels voor de praktijk van de Kalknagelkoning

 • Indien u de afspraken annuleert voor de 1e behandeling, omdat u besluit de behandeling alsnog toch niet in te gaan, dan vervalt de teruggave van EUR 35,00 borg. Immers zijn de afspraken gepland en is een behandelplan gemaakt met hierin de afspraken en verstuurd;
 • De teennagels zijn vrij van nagellak;
 • Schone voeten gewenst;
 • Betalingen met pin hebben de voorkeur;
 • Contant betalen is wel mogelijk;
 • Annulering afspraak, geef dit uiterlijk 24 uur voor de afspraakdatum door. Belt u niet op tijd of verschijnt u niet op de afspraak, dan brengen wij de gereserveerde tijd in rekening, het wegblijf tarief bedraagt EUR 35,00. Dit bedrag dient u op voorhand te voldoen als borg. Indien de borg reeds is gebruikt wegens het niet komen opdagen of te laat annuleren van uw afspraak, dan dient u een nieuwe borgbedrag van € 35,00 te voldoen. U kunt de borg uitsluitend betalen per PIN in een Kalknagelkoning locatie;
 • Indien er een afspraak opnieuw gemaakt moet worden door een annulering zou het kunnen gebeuren dat deze buiten de regulieren behandeling om plaats zal vinden, dit in verband met de grote drukte en geplande afspraken;
 • Indien de planning is opgemaakt en verwerkt is in het behandelplan en u wijzigingen in de planning wilt aanbrengen dan zijn de administratieve kosten hiervan EUR 35,00. De wijzigingen worden dan aangepast in het behandelplan. Dit geldt dan voor de eerste 4 behandelingen;
 • Bent u in een ziekenhuis in het buitenland behandeld of bent u regelmatig in contact met varkens- en /of vlees/kalverhouderij? meld dit dan in het intake gesprek. Er bestaat een kans dat u de MRSA bacterie bij u draagt;
 • Indien u 15 minuten te laat bent, kan het gebeuren dat u niet geholpen kan worden en er een nieuwe afspraak gemaakt moet worden.

Met betrekking tot de PACT-Therapie

 • De PACT-therapie werkt alleen als er “therapietrouw” wordt gehandeld;
 • Bij behandeling van een kalknagel schone sokken meenemen i.v.m. her-besmetting;
 • TIP, indien men is begonnen met de PACT-therapie de “nagelknipper” van thuis vervangen of reinigen met minimaal 80% alcohol of uitkoken;
 • De PACT-Therapie per behandeling afrekenen;
 • Geldt ook voor alle afgenomen producten;
 • De uiteindelijke prijs zal per persoon verschillen indien er meerdere kalknagels zijn (prijsafspraak).